Hassan Najja herbenoemd als bestuurder van SOR

13 december 2019

Bestuurder Hassan Najja van woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Deze tweede periode gaat in op 1 oktober 2019, zo heeft de Raad van Commissarissen van SOR bekendgemaakt.

SOR is opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn.’ Zo’n 7.500 huishoudens huren een woning van SOR. Zij wonen in één van de 58 woongebouwen verspreid over de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Krimpen aan den IJssel, Hoeksche Waard, Brielle en Westvoorne. Daarmee is SOR de grootste gespecialiseerde woningcorporatie in deze regio.

Namens de Raad van Commissarissen (RvC) motiveert voorzitter Stef Fleischeuer de herbenoeming: “De Raad is blij met Hassan en tevreden over zijn functioneren. Hassan heeft laten zien dat hij ruimschoots over de vereiste bestuurlijke competenties beschikt. De RvC ervaart dat niet alleen zelf, maar krijgt dit ook terug in gesprekken met stakeholders. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de herbenoeming van Hassan. Onder zijn bestuur is de organisatie financieel meer in balans gekomen en zijn er omstandigheden gecreëerd om verdere volkshuisvestelijke stappen te ontwikkelen. Hassan heeft laten zien dat hij beschikt over een natuurlijke passie voor zijn huurders én zijn medewerkers. Hij is een vaste waarde voor ouderenhuisvesting in de stad Rotterdam, zet zich met veel energie in voor de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg en geeft betekenis aan waar SOR voor staat: Het thuisgevoel voor iedereen. Ook het Huurdersplatform (HPF) is positief over de herbenoeming van Hassan en ziet uit naar de verdere samenwerking. Ten slotte heeft ook de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze afgegeven voor de herbenoeming. Wij feliciteren Hassan van harte met zijn herbenoeming en vertrouwen op een goede voortzetting van onze samenwerking.”

Hassan Najja zelf is blij met zijn herbenoeming: “We hebben een intensieve periode achter de rug bij SOR. Maar zijn we nu goed toegerust voor de taken waar we voor staan. Mede door de inzet van alle medewerkers en door goede en intensieve samenwerking met onze stakeholders en huurders kijk ik dan ook positief naar de toekomst. Een toekomst met perspectief en mogelijkheden voor SOR én voor onze huurders. Want als corporatie willen we ervoor zorgen dat onze huurders een plek hebben waar zij zich thuis voelen.”